Računovodstveni softver

InterKont

Programski paket "InterKont" je softver za izvođenje praktične nastave iz računovodstva u srednjim školama.

image01

Knjiga i zbirka zadataka

Finansijska tržišta

Radni materijal za profesore i učenike srednjih ekonomskih škola za izborni predmet "Monetarna ekonomija i bankarstvo"

image01

Nagrađujemo

Diplomske radove

Nagrade koje dodjeljuje Banjalučka berza za najbolje diplomske radove su dodatni podsticaj za izučavanje finansijskih tržišta.


image01
Virtu@beta

Na Virtuelnoj berzi može se
virtuelno trgovati akcijama
koje su listirane na
Banjalučkoj berzi

Publikacije

Radni materijal iz oblasti finansijkih tržišta, zbirka zadataka sa rješenjima, brošura "Emisija hartija od vrijednosti", brošura "Službeno tržište
Banjalučke berze"

Softver za računovodstvo

Programski paket "InterKont"
je softver za izvođenje praktične
nastave iz računovodstva
u srednjim školama.

Nagrađujemo diplomske radove

Nagrađujemo najbolje
diplomske radove iz oblasti tržišta kapitala kao dodatni podsticaj za izučavanje finansijskih tržišta.

Dragi igrači Virtue!

Završen je treći ciklus takmičenja u kojem je učestvovalo 2.467 igrača, nagrađenih u tri lige (Globalna liga, Liga srednjih škola i Liga fakulteta).28. april 2012
Knjiga "Finansijska tržišta"

Banjalučka berza je objavila ažuriranu knjigu "Finansijska tržišta".
25. avgust 2016
Takmičenje iz finansijskih tržišta

Školsko takmičenje će biti održano u periodu od 15. do 25. marta 2016. godine. Republičko takmičenje će se održati u Banja Luci 23. aprila 2016. godine.


02. mart 2016