post one

Pravo učešća imaju studenti svih fakulteta u Bosni i Hercegovini i državljani BiH koji studiraju u inostranstvu, a koji dostave diplomski rad iz oblasti finansijskih tržišta na jednom od jezika BiH ili na engleskom jeziku.
Uz diplomski rad dostaviti i popunjen obrazac Banjalučke berze za prijavu.
Diplomske radove slati poštom ili donijeti lično na adresu:

Banjalučka berza hartija od vrijednosti ad Banja Luka
(sa naznakom: diplomski rad)
Ulica Petra Kočića bb,
78000 Banja Luka

i dostaviti u elektronskoj verziji na e-mail: diplomski@blberza.com
Imena dobitnika nagrada će biti objavljena na internet stranici Banjalučke berze.

Edukacija iz oblasti finansijskog tržišta
Finansijsko tržište je organizovano mjesto i prostor na kome se nude i traže finansijska sredstva i na kome se u zavisnosti od ponude i tražnje formira cijena. Emisija i trgovina hartijama od vrijednosti na finansijskom tržištu se odvija na način i pod uslovima utvrđenim zakonskim i podzakonskim aktima.
Trenutno je u institucijama finansijskog tržišta Republike Srpske zaposleno oko 200, uglavnom mladih i obrazovanih ljudi. Institucije finansijskog tržišta u kojima je u proteklih nekoliko godina zaposlenje dobio veliki broj diplomiranih ekonomista, diplomiranih pravnika, inženjera elektrotehnike, itd su:

- Banjalučka berza hartija od vrijednosti,

- Komisija za hartije od vrijednosti RS,

- Centralni registar hartija od vrijednosti,

- Članovi Banjalučke berze (banke i brokerske kuće),

- Društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondovima,

- Emitenti hartija od vrijednosti (preduzeća, banke, osiguravajuće kuće, itd).

U narednom periodu se može očekivati otvaranje novih radnih mjesta u postojećim institucijama finansijskog tržišta, u društvima zaupravljanje investicionim fondovima po osnovu Zakona o investicionim fondovima koji je donesen u septembru 2006. godine, zatim u društvima za upravljanje koji će upravljati penzionim fondovima nakon donošenja zakona koji regulišu privatne penzione fondove, a moguće je i otvaranje novih brokerskih kuća koje ćeposlovati na tržištu kapitala RS.

Takođe se očekuje da će sve veći broj preduzeća, osiguravajućih kuća i drugih pravnih subjekata zapošljavati investicione menadžere i analitičare kako bi višak likvidnih sredstava investirali u hartije odvrijednosti na domaćem i inostranom finansijskom tržištu.

Veće šanse da ostvare uspješnu karijeru na tržištu kapitala imaju diplomirani ekonomisti, pravnici, inženjeri itd. koji u toku studija steknu veći nivo znanja iz oblasti tržišta kapitala i steknu teorijska i praktična znanja iz oblasti koje izučavaju.
Jedna od karakteristika tržišta kapitala Republike Srpske jeste da najveći broj zaposlenih čine mladi ljudi kojima je posao u navedenim institucijama bilo prvo zaposlenje i sigurno je to jedan od razloga što tržište kapitala važi za jedan od najuređenijih društvenih segmenata RS.

S toga se nadamo da je nagrada koju dodjeljuje Banjalučka berza za najbolje diplomske radove dodatni podsticaj za izučavanje finansijskih tržišta za sve studente koji svoju budućnost žele da grade u institucijama tržišta kapitala.

Teme za diplomske radove treba da pokrivaju neku od sljedećih oblasti:

- Tržište kapitala;

- Tržište novca;

- Uloga institucija finansijskih tržišta na trištu novca i kapitala (investicioni fondovi, brokersko – dilerske kuće, berze, klirinške kuće, komisije za hartije od vrijednosti, osiguravajuće kuće, banke itd.);

- Finansijski instrumenti (akcije, obveznice, kratkoročne HOV, finansijski derivati, itd);

- Primarno tržište hartija od vrijednosti;

- Sekundarno tržište hartija od vrijednosti;

- Berzanski indeksi i prosjeci;

- Korporativno upravljanje;

- Prava akcionara;

- Prava i obaveze članova uprave akcionarskih društava;

- Informacioni sistemi u vezi sa finansijskim tržištima;

- Komunikacijski protokoli koji se koriste u finansijskim institucijama (FIX standard protokol, Fast protokol standard, itd)

- Ostale teme iz oblasti finansijskih tržišta.

Prednost pri izboru najboljih diplomskih radova imaju radovi sa praktičnom vrijednošću koji sadrže analizu postojećeg stanja i analizu mogućnosti unapređenja iz oblasti koja se obrađuje u diplomskom radu.

Predlažemo studentima da pri izradi diplomskih radova koriste uputstvo za izradu stručnih i naučnih radova u izdanju Ekonomskog fakulteta Banja Luka.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Banjalučku berzu na e-mail: diplomski@blberza.com

 

Spisak nagrađenih diplomskih radova